miércoles, 28 de mayo de 2014

Unitats de mesura de la informació

         1- Què unitats li segueixen al Terabyte?
Petabyte, Exabyte , Zettabyte, Yottabyte, Brontobyte, Geopbyte 


       2- Quines són les seues equivalències?
Unitat de equivalència
Equivalència
1 byte  
8 bits
1 kilobyte
1024 bytes
1 megabyte
1024 kilobytes
1 gigabyte
1024 megabytes
1 terabyte
1024 gigabytes       3-  Àmplia la taula d'equivalències amb més unitats i la correspondència amb les unitats més xicotetes, és a dir, el més completa possible. Recorda donar-li format a la taula  abans de copiar-la a l'entrada.
Unitat de equivalència
Equivalència
1 Petabyte
1 024 Terabytes

1 Exabyte
1 024 Petabytes

1 Zettabyte

1 024 Exabytes

1 Yottabyte
1 024 Zettabytes

1 Brontobyte

1 024 Yottabytes

1 Geopbyte

1 024 BrontobytesNo hay comentarios:

Publicar un comentario