viernes, 30 de mayo de 2014

Conversió d'unitatsRealitza les següents activitats:

 1. Quants bytes són 3MB?
Son 3 · 1024 · 1024 = 3145728
 1. Quants bits són 4MB?
Son  4 · 1024 · 1024 · 8 = 33554432
 1. Quants KB són 32.768 bits?
Son 32.768 : 8 : 1024 = 4 KB
 1. Quants MB són 12 GB? i quants KB?
Son 12 · 1024 = 12288 MB i 12 · 1024 · 1024 = 12582912
 1. Quants MegaBytes són 1.000.000 bytes?
Son 1.000.000 : 1024 : 1024 = 0, 95367432
 1. Com es diu la magnitud corresponent a 1024 TB?
La magnitud que correspon a 1024 TB es el PetaByte.
 1. Quants bytes de dades caben en un disquet de 1400KB?
Son 1400 · 1025 = 1433600 Bytes.
 1. Quants disquets de 1400 KB calen per guardar un CD-ROM de 640 MB ?
Son 640 · 1024 KB = 655630 : 1400 = 469 dis
 1. Crea una taula on apareguen les capacitats actuals en el mercat de les següents unitats d'emmagatzematge: disc dur, CD-ROM, DVD, pendrive o memory flash, memòria RAM, disc ZIP, blue ray. Pots consultas pàgines de tendes d'informàtica. 

 2. UNIDADES DE ALMACENAMIENTO
  CAPACIDAD
  Disco dur
  500 GB
  CD ROM
  650 MB, 700 MB, 800 MB, 900 MB
  Pen drive
  Desde 32 MB de hasta mas de 4 GB
  Memoria RAM
  De 4Gbyeses i de 128Gbytes
  Disco ZIP
  Desde 4Gbyeses a 128Gbytes
  Blue ray
  De 50GB a 500GB
  DVD
  De 4.7 a  8 GB
   

miércoles, 28 de mayo de 2014

Unitats de mesura de la informació

         1- Què unitats li segueixen al Terabyte?
Petabyte, Exabyte , Zettabyte, Yottabyte, Brontobyte, Geopbyte 


       2- Quines són les seues equivalències?
Unitat de equivalència
Equivalència
1 byte  
8 bits
1 kilobyte
1024 bytes
1 megabyte
1024 kilobytes
1 gigabyte
1024 megabytes
1 terabyte
1024 gigabytes       3-  Àmplia la taula d'equivalències amb més unitats i la correspondència amb les unitats més xicotetes, és a dir, el més completa possible. Recorda donar-li format a la taula  abans de copiar-la a l'entrada.
Unitat de equivalència
Equivalència
1 Petabyte
1 024 Terabytes

1 Exabyte
1 024 Petabytes

1 Zettabyte

1 024 Exabytes

1 Yottabyte
1 024 Zettabytes

1 Brontobyte

1 024 Yottabytes

1 Geopbyte

1 024 BrontobytesPlaca base.